محل تبلیغات شما
بدون تردید نقش ممتاز اقشار مختلف جامعه در مدیریت بحران های کشورمان بویژه بحران اخیر هم در بخش پیشگیری، هم دربخش درمان و هم جبران پیامدها همواره می توانند به فراخور ظرفیت و توانمندی خود در این حوزه نقش ایفا کنند، همچنانکه همگان نسبت به این موضوع که با سرنوشت همه اعضای جامعه پیوند خورده است ، مسئولیت و وظیفه دارند. همان‌گونه که رسول گرامی اسلام می‌فرمایند : کلکم راع و کلکم مسئول ” همه نسبت به آنچه بر عهده و در توان دارند، مسئولند.

هدف و ضرورت تداوم عزاداری برای سيدالشهداء(ع)

تقارن ۱۴خرداد و ۱۵ خرداد

سپاه پاسداران و انقلاب اسلامی

هم ,بحران ,نقش ,جامعه ,مدیریت ,نسبت ,در مدیریت ,مدیریت بحران ,نسبت به ,وظیفه دارند ,مسئولیت و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پنجه ی استاد فام شهدای فرهنگ وارشاداسلامی در رسانه ها